V naší nabídce najdete ELISA soupravy určené pro detekci protilátek proti Chlamydia pneumoniae nebo Chlamydia trachomatis ve vzorcích krevního séra nebo plasmy. Soupravy jsou dostupné ve všech třech třídách protilátek IgA, IgG a IgM.

Největší výhody těchto ELISA souprav jsou v jejich citlivosti a jednotné metodice zpracování všech souprav, díky čemuž je zajištěno jednoduché použití na automatických analyzátorech a celkové usnadnění práce s těmito soupravami. Soupravy se vyznačují barevně kódovanými „ready to use“ reagenciemi, dlouhou dobou exspirace a vysokou citlivostí a specifitou.

Informace pro objednání:

  • CHLA0510    NovaLisa® Chlamydia pneumoniae – IgA
  • CHLG0510    NovaLisa® Chlamydia pneumoniae – IgG
  • CHLM0510    NovaLisa® Chlamydia pneumoniae – IgM
  • CHLA0070    NovaLisa® Chlamydia trachomatis – IgA
  • CHLG0070    NovaLisa® Chlamydia trachomatis – IgG
  • CHLM0070    NovaLisa® Chlamydia trachomatis – IgM

Brno – 2021-02-01