Souprava abTESTM COVID-19 qPCR I Kit je založena na technologii TaqMan sond. Tento kit amplifikuje dvě vysoce specifické oblasti pro SARS COV-2, konkrétně detekuje nestrukturální oblasti (NS1 a NS2) na genu Orfla a také zahrnuje interní kontrolu (GAPDH), sloužící pro identifikaci možných inhibic PCR reakce. Detekce probíhá na 3 kanálech: FAM (NS1); Texas Red/ROX (NS2); HEX/VIC (GAPDH). Souprava je určena pro vyšetření vzorků extrahovaných ze sputa, nasofaryngeálního výplachu, nasofaryngeálních a orofaryngeálních výtěrů, bronchoalveolární laváže, tracheálního aspirátu, krevního séra. Limit Detekce (LoD) je 2,2 kopií/µL a nebyla zjištěna žádná cross-reaktivita s  nejčastěji se vyskytujícími patogenními agens. Případné či potenciální mutace viru se aktivně kontrolují pomocí molekulárně-biologických databází NCBI a GISAID. Diagnostický kit má certifikát CE-IVD a patří mezi kity doporučené WHO. Součástí kitu jsou všechny reagencie pro úspěšný průběh na 100 reakcí.

Pro zpracování jsou doporučeny tyto real-time PCR systémy:

  • Real-time BioQuant-96
  • Bio-Rad CFX96TM Real-Time PCR Detection System
  • Applied Biosystems 7500/7500 FAST Real-Time PCR Systems
  • abCyclerQ Real-Time PCR system
  • abCyclerQ mini Real-Time PCR systém

Informace k objednání

Ref: BS-300142 – abTES COVID-19 qPCR Kit, 100 rxn

Soupravu si můžete objednat na e-mailu objednavky@laboserv.cz nebo se stálou 3% slevou v naší internetové prodejně LShop.cz.

Brno: 2021-05-10