Immunoblot Borrelia je kvalitativní in vitro test sloužící k detekci a bezpečné identifikaci IgG nebo IgM protilátek proti Borrelia burgdorferi sensu lato (B. burgdorferi sensu stricto, B. afzelii, B. garinii, B.spielmanii, B.bavariensis) v lidském krevním séru nebo plazmě.

V soupravě Immunoblot Borrelia jsou použity OspC homology čtyř druhů. p18 (DbpA) homology odhalují pouze 40-44% homologii v aminokyselinové sekvenci mezi jednotlivými druhy borrelií a jsou rozděleny do 5 druhů. Navíc immunoblot obsahuje i vnější povrchový protein OspA a bičíkové proteiny p41 a p58.

V testu použité rekombinantní antigeny:

Informace pro objednání:

  • Ref: S2214272 Immunoblot Borrelia IgG, 20t
  • Ref: S2214273 Immunoblot Borrelia IgM, 20t

Brno: 2021-06-28