Souprava CHLAMYCHECK® Optima je určena pro kvalitativní detekci IgA nebo IgG protilátek proti proteinovým antigenům Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae a Chlamydia psittaci v lidském krevním séru a plazmě.

Na nitrocelulózové membráně testovacích stripů jsou naneseny vysoce purifikované chlamydiové antigeny MOMP, OMP2, HSP60, TARP, CPAF, YwbM.

Informace pro objednání:

  • Ref: 2030008 CHLAMYCHECK® Optima IgG, 20t
  • Ref: 2030009 CHLAMYCHECK® Optima IgA, 20t

Brno: 2021-07-26