CO₂INKUBÁTOR INCOmed

Buněčné kultury, tkáňové kultury, kultury bakterií, stejně jako mikroorganismy, potřebují ochranu v kontrolovaném a fyziologicky ideálním prostředí. Speciálně pak pro in-vitro fertilizaci má přesnost a spolehlivost CO₂ inkubátorů zásadní význam. Sebemenší odchylka teploty, vlhkosti či obsahu CO₂ v atmosféře v průběhu kultivace může zásadně ovlivnit vývoj buněk. Z tohoto důvodu podrobil Memmert své CO₂ inkubátory komplexnímu procesu hodnocení, aby tak byly uznány jako zdravotnické zařízení. Klasifikace jako zdravotnické zařízení třídy IIa potvrzuje, že veškeré CO₂ inkubátory INCOmed jsou v souladu se základními bezpečnostními požadavky evropské směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS. Vnitřní prostor všech modelů může být sterilizován při 160°C v 4 hodinovém programu. Pro pracovní plochu i vnější plášť je použito vysoce kvalitní nerezové a snadno čistitelné oceli.

CO₂ inkubátory INCOmed

INCO_108

Technická specifikace:
standardní software “Celsius”
Objem: 108 / 153 / 246 litrů
Teplota: 20 až 50 °C
Vlhkost: 88 až 97 % rh
Koncentrace CO₂: až 10 %

Při použití přídatných modulů:
Humidity modul: vlhkost v rozmezí 40 až 97 % rh
CO₂ modul: koncentrace až 20 %
O₂ modul: koncentrace 1 až 20 %

- dvě kontrolní čidla Pt100
- možnost nastavení sedmi denního programu
- časovač s hodinami
- digitální zobrazení všech nastavených parametrů
- plnění CO₂ přes sterilní filtr
- automatické přerušení dodávání CO₂ při otevření dveří
- uložení programu v případě výpadku napájení
- zvukový i vizuální alarm
- ochrana proti nadlimitním hodnotám nastavených parametrů
- vnitřní prosklené dveře

Pomocí až sedmi různých modulů si můžete sestavit vlastní inkubátor dle Vaší potřeby:

- COMFORT MODUL: dvě plynové přípojky s konektory s rychlým uvolňováním, automatické přepínání lahví

- HYGIENE MODUL: elektrolyticky leštěná, bezešvě laserem svařená komora

- COMMUNICATION MODUL: USB rozhraní, „Celsius“ software pro programování a záznam protokolu, tiskový port

- CO₂ MODUL: rozšířený rozsah CO₂ na 0 – 20%

- O₂ MODUL: kontrola koncentrace kyslíku zavedením dusíku, rozsah O₂ od 1 do 20%. Pro aplikace s nastavením koncentrace O₂ nižší než 10% je doporučena kombinace s humidity modulem.

- PREMIUM MODUL: zahrnuje první čtyři moduly (komfort, hygiene, communication i CO₂)

- HUMIDITY MODUL: procesorem řízené zvlhčování a odvlhčování zařízení v rozmezí 40 až 97% rv

Na přístroje objednané do 31. března 2015 Vám poskytneme 10% slevu z katalogových cen, které najdete v naší prodejně LShop.