Souprava měsíce září – HCV Ab konfirmace

Stanovení protilátek proti virové hepatitidě typu C (HCV) je povinné pro screening krevních jednotek, aby se předcházelo potransfuzní hepatitidě. V současné době se také využívá pro kontroly rizikových jedinců a pacientů léčených interferonem.

V klinické laboratorní praxi se doporučuje provádět konfirmaci případných pozitivních nálezů dříve, než se definitivně rozhodne o pacientově pozitivitě na protilátky anti-HCV. K tomu je právě určena souprava HCV Ab konfirmace od společnosti DIA.PRO, kterou v ČR zastupujeme. Souprava je určena k provedení 12 konfirmačních testů. Stripy mikrotitrační destičky jsou pokryty HCV-specifickými syntetickými antigeny odvozenými z oblastí „core“, „ns“ a „env“, kódujících konzervativní imunodominantní antigenní determinanty (Core, NS3, NS4, NS5 & Env). Rozložení antigenů na stripu soupravy je následující:

Jamka

Antigen

Určení

A

Není

Jamka pro blank

B

Casein

Negativní interní kontrola

C

Core

Specifický syntetický antigen

D

NS3

Specifický syntetický antigen

E

NS4

Specifické syntetické antigeny

F

NS5

Specifický syntetický antigen

G

Env

Specifické syntetické antigeny

H

hlgG

Pozitivní interní kontrola

Vzorek je potvrzen jako pozitivní, pokud jsou přítomny alespoň dvě specifické reaktivity. Souprava obsahuje vnitřní kontroly správnosti provedení analýzy.

Na měsíc září jsme pro Vás připravili opět dvě prodejní akce týkající se soupravy CCONF.CE - HCV Ab confirmace:

* první akce je určena pro nové zájemce o soupravu HCV Ab confirmace, kterým poskytneme slevu 50% z katalogové ceny soupravy na první testovací soupravu. Akce platí pro objednávky přijaté od 1.9. do 31.9. 2014 s uvedeným promo kódem LS-09-25N.

** druhá akce je určena pro podporu našich stálých odběratelů této soupravy, kterým při současném odběru 5 souprav HCV Ab confirmace, dodáme soupravy za speciální zářiovou cenu 6 300 Kč (bez DPH) za jedno balení. Akce platí pro objednávky 5 souprav přijaté od 1.9. do 30.9.2014 s uvedeným promo kódem LS-09-01.

Katalogová cena: CCONF.CE – HCV Ab confirmace8.413 Kč (bez DPH)

Mimo tuto speciální akci, můžete soupravy objednávat také s 3% slevou přímo v naší internetové prodejně LShop.cz.